דף הפייסבוק שלנו:   Zdunska Wola (זדונסקה וולה) 


ביבליוגרפיה מומלצת אודות זדונסקה וולה
 
 
 1) פנקס הקהילות פולין, כרך ראשון, לודג' והגליל.
 
2) אונגר מיכל, לודג'-אחרון הגטאות בפולין, הוצאת "יד ושם" ירושלים, 2005. עמ' 292, 299, 409, 421-422.
 
3) ארליך אלחנן (עורך), ספר יזכור זדונסקה וולה, הוצאת דפוס "ישראל", 1968.

4) בן-דוד פקנטרגר, שמוליק- סיפור חיים, הוצאת "סיפורי סבתא", 2008.
 
5) בן-מנחם אריה ויוסף רב (עורכים), כרוניקה של גטו לודג', כרך א, הוצאת "יד ושם" ירושלים, 1986. עמ' 483. 
 
6) בן-מנחם אריה ויוסף רב (עורכים), כרוניקה של גטו לודג', כרך ב, הוצאת "יד ושם" ירושלים, 1986. עמ' 113, 215, 286, 308, 400.
 
7) גוטמן ישראל (עורך), דמות ההנהגה היהודית בארצות השליטה הנאצית 1933-1945, הוצאת "יד ושם" ירושלים, 1979. עמ' 157.
 
8) גיל צבי, גשר של נייר, הוצאת משרד הביטחון, 1996.

9) גלינסקי אנטוני, הגטו בזדונסקה וולה, הוצאת ועד יוצאי זדונסקה וולה בארץ ובתפוצות, 1996.
 
10) גרינבוים יצחק, "דר' יעקב למברג", בתוך: פני הדור, הספריה הציונית ירושלים, 1957. עמ' 392-398.
 
11) הוברבנד שמעון, קידוש השם- כתבים מימי השואה, הוצאת "זכור" תל אביב, 1969. עמ' 18, 84-85, 97, 148-150. 
 
12) טרונק ישעיה, יודנראט, הוצאת "יד ושם" ירושלים, 1979. עמ' 90, 176, 261, 393, 429.
 
13) לוי דוד, אסיר מספר 142108, הוצאת המחבר, 2006.
 
14) לרר יצחק, קהילת זדונסקה וולה, הוצאת המחבר, 2001.
 
15) פיוטרוקובסקי מאיר, זעקת המעונים מהדהדת עדיין באזני, 2004.
 
16) פרצ'ק רבקה, כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים- שבר השואה וביטויו בבתי הקברות ובאנדרטות בפולין ובישראל, הוצאת מאגנס האוניברסיטה העברית ירושלים, תשס"ג. עמ' 56-57, 59, 65-66, 108, 147, 194-195, 213, 215, 217.
 
17) צוקרמן יצחק ומשה בסוק (עורכים), ספר מלחמות הגטאות, הוצאת הקיבוץ המאוחד תל אביב, 1954. עמ' 455, 497. 
 
18) קרקובסקי שמואל, כפר נידח באירופה- חלמנו, מחנה ההשמדה הנאצי הראשון, הוצאת "יד ושם" ירושלים, 2001. עמ' 14, 72, 84, 86-87, 91, 93, 96, 178.
 
19) שמואלי אפרים, בדור היהודי האחרון בפולין, הוצאת אל"ף תל אביב, 1986.
 (פרק 7, "עיירה בפולין", מוקדש לזדונסקה וולה. בסוף הספר- פרק 10, "שבתי וראיתי" - המחבר מספר על זדונסקה וולה כששב לראותה ב 1985).
 
Neuman Isaac, The Narrow Bridge- Beyond the Holocaust, University of Illinois Press, 2000. (20
 
21) מסמכים מארכיון "יד ושם": 0.53/50, M.49.E-ZIH/4213.
 
22) עדויות מארכיון "יד ושם":  בפולנית: P-5/14- דב למברג
בעברית: O3/6614- פרידה דולבסקי, O3/7440- רבקה לוי, O3/5264+O3/7869- אשר אוד,
O3/8727- שמואל בן דוד, O3/9212- שלמה ויסוצקי, O3/9588- אלקנה לבקוביץ,
O3/10381- אלכסנדר לבקוביץ, O3/10876- יצחק נוסבאום, O3/12256- אריה זוהר,
3/12700- רפאל לחמן
 
23)ויקיפדיה "האנציקלופדיה השיתופית"
 
    
 
 
 
 
logo בניית אתרים