דף הפייסבוק שלנו:   Zdunska Wola (זדונסקה וולה) 


אל מלא רחמים

שוכן במרומים,
המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה,
במעלות קדושים וטהורים,
כזוהר הרקיע מזהירים,
לנשמותיהם של עשרת אלפי בני הקהילה הקדושה
זדונסקה וולה

אנשים, נשים וטף
שנהרגו, נשחטו, נשרפו, נחנקו ונקברו חיים
בידי הנאצים ועוזריהם בשנים 1939-1942,
בגן עדן תהא מנוחתם.
לכן בעל הרחמים יצרור בצרור החיים את נשמותיהם, 
יהוה הוא נחלתם
וינוחו בשלום על משכבם
ונאמר אמן!
 
 
logo בניית אתרים