דף הפייסבוק שלנו:   Zdunska Wola (זדונסקה וולה) 


משפחת ס"ט בזדונסקה וולה - תמונות 

מצבת ביילה-רחל סט (1927-1863), בבית העלמין בזדונסקה-וולה

מצבת אסתר-גיטל סט (1910-1840), בבית העלמין בזדונסקה-וולה.

מצבת אסתר סַט לבית רייך, בבית העלמין בזדונסקה וולה

מצבת עקיבא-עזריאל

זדונסקה-וולה, 1909, כנס פרידה מחברים שעלו לארץ-ישראל, אליהו סט באמצע

מפת אזור סט בפולין

עץ המשפחה של אסתר, לבית רייך, וניסן-אבא סַט

רישום לידת שמואל-יוסף סט (1942-1901) בזדונסה-וולה

חתימת ברל-חיים סַט על מצבה בביהק בלודז'

רישום הנישואין של אסתר (לבית רייך) וניסן אבא סט, 1849

מצבת ניסן-אבא סט

מצבת שמואל-הייניך

מצבת שרה-ריבה קמפינסקי (לבית סט)

מצבת דוד-אלישע קמפינסקי

מצבת הענדיל סט

ניסן-אבא (השני), אסתר-איטה ולאה סט בחנות הפוטו בזדונסקה וולה

מצבת ישראל-בער סט

אל מלא רחמים, בגב המצבה של ישראל בער סט

מצבת יעקב-טוביה סט

משפחת סט בפוטו בזדונסקה-וולה, ריבצ'ה, שרה לבית ליברנט ושמואל-יוסף (ניסן) סט

שמואל יוסף סט בסדנת המצבות המשפחתית בזדונסקה-וולה, סביבות 1920, מימין אחותו - לאה

כרטיס המשפחה העירוני של הינדה-לאה (לבית אבוביץ') יחיאל-לייב סט וילדיהם.

logo בניית אתרים