דף הפייסבוק שלנו:   Zdunska Wola (זדונסקה וולה) 


ועד ארגון יוצאי זדונסקה וולה בישראל לדורותיו

הקמת הארגון
מבצע אפר הקדושים
אופי הארגון ופעולותיו
מייסדי הארגון
חברי הועד בעשור האחרון (1993-2007)
חברי הועד 2007-2009
חברי הועד כיום 2009/2010
פעילויות הארגון 2007-2010

כיצד הכל התחיל?
ניסיונותיהם של יחידים וכן של קבוצות אנשים להקים גוף ציבורי למען יוצאי ז"ו החלו עוד בשנות ה 20. בני ז"ו שהיו מפוזרים בארץ ישראל חשו צורך חיוני במסגרת ארגונית כלשהי. אולם, בתנאים ששררו בימים ההם, נתקלו כל הניסיונות האלה בקשיים מרובים כל כך, עד שכל המאמצים בכיוון זה נכשלו לחלוטין.
 
יחסי אנוש לבביים נרקמו בין יוצאי ז"ו לעולים החדשים שהגיעו לארץ. ואכן, כאשר נודע על הגעת אדם מז"ו, מיד היו נאספים סביבו אנשים מכל קצוות הארץ כדי לקבל את פניו. פגישות מקריות אלה, שראשיתן בירור מצבם של בני משפחה וכיוצ"ב, הפך למקור של ידידות והתעניינות מקיפה בכל בעיותיו של העולה החדש איתן התלבט בראשית דרכו בארץ. הייעוץ וההתעניינות בגורלו קירבו אדם לאדם והולידו למעשה את ארגון יוצאי העיר. כלומר, התעניינות כל בני ז"ו בבעיותיו של בן העיר. תוך כדי ביצוע פעולות סיוע לעולים החדשים, נפגשו אנשי העיר מספר פעמים בשנה בבתים של חברים. באחד מהמפגשים נזרק הרעיון להקים מסגרת ארגונית, רשמית, בלתי מפלגתית, שתפקידה לשרת אך ורק את יוצאי העיר ז"ו. ואכן, באותו מעמד נבחר ועד זמני, עליו הוטל לקרוא ל כנס של כל יוצאי ז"ו בארץ על מנת להקים באופן רשמי את הארגון  
 
 

     1.10.1934- ההזמנה לכנס. 

 
 
הכנס התקיים בחדרה בביתו של החבר אברהם ליברנט. הרעיון להקים ארגון ליוצאי ז"ו בארץ לא נתקבל בהסכמה כללית. באסיפה ראשונה זו בחדרה, בהשתתפות רוב אנשי ז"ו בארץ, בשלהי שנת 1934, התנהל ויכוח סוער הנידון וחלק ניכר של החברים שלל את עצם הרעיון מעיקרו.
 
המתנגדים להקמת הארגון:
השוללים הביעו חששות רציניים שמא הקמת הארגון עלולה לחתור תחת יסודות ועקרונות מקובלים ביישוב, כגון: הנאמנות לחיים המפלגתיים, קיבוץ גלויות וכדומה. הארגון, הם טענו, עלול להוות מפגע רציני לעקרונות הללו ועלול לגרום להחלשת תחושת ההזדהות של הפרט עם כלל האומה. במקום החתירה למטרה משותפת לכלל היישוב, החתירה ליחידה הומוגנית אחת עלולה ליצור התפלגות לארגונים הקשורים לעבר נוסטלגי המסיחים את הדעת מהרעיון המרכזי- גיבוש סביב מטרה עליונה אחת ויחידה.
 
התומכים בהקמת הארגון:
התומכים בהקמת הארגון לא היו שותפים לחששות אלה. הללו היו סבורים שהארגון ישמש מקום מפגש לשיחות רעים לבעלי עבר משותף מחד, ומקור סעד ועידוד לנזקקים מבין העולים החדשים, על מנת להקל על מצוקתם וקליטתם עם בואם ארצה- מאידך. כמו כן, הם היו סבורים שלא זו בלבד שלא יהיה בכוחו של הארגון שיקום להפוך מתחרה למוסדות היישוביים הקיימים ולעקרונות המוצהרים והמקובלים על ידיהם, אלא שעם הקמתו של הארגון תתווסף עוד לבנה לבניין הכללי של היישוב- בחתירתו לשילוב כל בניו ובנותיו הבאים לגבולותיו במשימה המשותפת והכללית.
 
"אנו מכריזים בזאת..."
לבסוף, לאחר ויכוח ממושך, הייתה ידם של התומכים על העליונה והוחלט על הקמת הארגון. באותו מעמד נבחר ועד ארצי ראשון, שמקום ישיבתו הקבועה נקבעה בחיפה, ובראשו הועמד משה רוזנברג ז"ל. עם חבריו נמנו: יהודה טונדובסקי, יהודה גולדהמר, מרדכי לנדסברג, אברהם ליברנט ועוד. שנות קיומו המעטות של הארגון עד פרוץ מלחמת העולם השנייה לא הצטיינו בפעולות מיוחדות. העניינים התנהלו על מי מנוחות.
קשיי תקציב וריחוק חברי הועד זה מזה שיתקו את פעולות הארגון.
התוצאה: מ 1932-1939, חברי הועד כלל לא התכנסו יחד.
שינוי קיצוני התחולל כאשר החלו להגיע בשורות איוב מז"ו. החרדה לגורל האנשים תחת השלטון הנאצי הקנתה לקיום הארגון מימד חדש. ההתקשרות עם משפחות בז"ו באמצעות הצלב האדום או ארצות ניטרליות היו עיקר הפעולות באותה התקופה. לארגון החלו להיכנס כוחות חדשים והוקמו וועדות שונות על מנת לענות על צרכי הזדונסקוולאים. נשלחו בגדים ומזון ליוצאי ז"ו ברוסיה. הארגון קיים קשר הדוק על העולים החדשים, בהעניקו לכל נזקק סעד חומרי ואף עידוד נפשי כמיטב יכולתו, כדי להקל מעליהם את מחסורם ולהפיג את בדידותם. פעולות אלו עודדו רבות את העולים החדשים שעברו סבל בל-יתואר בגטאות ובמחנות ההשמדה. כמו כן, בעזרת קרובים בארה"ב, הוקמה בתקופה זו קופת גמ"ח- פאר הארגון. מקופה זו נהנו, במשך הזמן, מאות חברים ע"י הלוואות בלי ריבית ובתשלומים קטנים.    
 

 
בשנת 1946, הגיע ארצה זליג פרנקל, יוצא ז"ו, ואיתו הביא חופן אפר חללי ז"ו שהושמדו ונשרפו בחלמנו. בלוויה פומבית שנערכה בהשתתפות חברי הועד, יוצאי ז"ו וכן רבים אחרים, הובא אפר הקדושים לבית הכנסת המרכזי בחיפה ב 11.9.1946, ט"ו אלול תש"ו. למחרת היום נערכה תפילת אזכרה בהשתתפות קהל רב- ובראשו רבני ונכבדי חיפה. עם תום נאומי התייחדות קצרים יצא הלוויה לתל אביב. למחרת (יום שישי, 13.9), הובא האפר לבית הכנסת המרכזי בתל אביב. לאחר נאומים מפי נכבדי ת"א וכן הספדים מזעזעים ע"י הרבנים, בעוד כל הקהל יושב ישיבת אבלים תוך התייפחויות וגניחות בלתי פוסקות ולאחר אמירת קדיש בצוותא- יצא מסע הלוויה לבית הקברות הישן ברחוב טרומפלדור, בעוד ההמון פוסע נכאים בצעדים איטיים אחרי הארון. במקום נערך טקס דתי כהלכתו ולאחר שראש עיריית ת"א, מר רוקח ז"ל, נשא דברי קינה נקבר אפר הקדושים בקבר אחים. לאורך המסלול, בו עבר מסע הלוויה הארוך והמרשים, נסגרו כל החנויות וכן נעצרה התנועה כליל.
 מסע הלוויה, ספטמבר 1946.
 
 
 

מבצע זה, שאורגן ע"י הועד הארצי בחיפה, נחרת עמוק בליבות על משתתפיו בכלל ובאלה של יוצאי ז"ו בפרט.

 

ב 1954 הקים הועד גל-עד לזכרם של חללי ז"ו בבית העלמין ברחוב טרומפלדור בת"א, בו הוטמן אפר הרוגי מחנה ההשמדה חלמנו (אליו גורשו יהודי ז"ו באוגוסט 1942), שהובא ארצה, כאמור, ע"י זליג פרנקל יוצא ז"ו.

 
 

  הארגון שהוקם וקויים במשך שנים, עשה עבודה מועילה וחשובה ביותר, שהייתה לברכה לארגון ולחבריו במישורים רבים ושונים.
 

 
כמו כן, חברי הארגון נטלו על עצמם את המשימה הגדולה ורבת האחריות של הנצחת הקהילה בספר זכרון.
 
 
מערכת ספר הזכרון 

 1. מטרת הארגון היא להוות מסגרת ארגונית ליוצאי זדונסקה וולה ולדורות ההמשך.
 2. לשמור ולשמר אתרים מקודשים בארץ ובתפוצות.
 3. לייצג את יוצאי זדונסקה וולה בפני כל גוף, ובכלל זה בפני מוסדות ממשלתיים ועירוניים וכל מוסד או גוף בארץ או בתפוצות.
 4. להקים, להחזיק, לגבות ולנהל קופות ו/או קרנות, לגבות תרומות למימון פעולות העמותה.
 5. להוציא לאור פרסומים שונים.
 6. להתקשר ו/או לשתף פעולה על עמותות ו/או גופים אחרים בישראל או בתפוצות לקידום ענייני הארגון. 

יו"ר: אברהם פרנקל

ועדת ביקורת: אהרון רוזנברג, אריה זילברברג, מנחם גולדהמר

חברי ועד עד שנות ה 90:

פנחס ניידט, ירמיהו פיק, יוסף ריבה, גבריאל גרינבוים, מיכאל דויטש, אברהם שיליס, מרגלית שניידר, צבי שיינברג, איתמר טרוסקולסקי, מרדכי וולטפרייד, ציפורה ניימן, אברהם קרני, מרדכי כהן, אברהם פיטרמן, ציפורה ליפשיץ, אברהם קלושינר, הרמאן הולנדר, מרדכי לנסברג, הנה פרנקל, יצחק ארד.

חברי הועד בעשור האחרון (1993-2010)

1993-1994

יו"ר: מנחם פלבינסקי

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

חברי ועד: דוד לוי, כתריאל קליין, שמואל בן דוד פקנטרגר, ישראל שיניק, אהובה יעקובוביץ, ציפורה חיות, חיים דובב.

 1994-1995

יו"ר: מנחם פלבינסקי

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

חברי ועד: שמואל בן דוד פקנטרגר, אהובה יעקובוביץ, ציפורה חיות, פרחיה גרנביץ.

 1996

יו"ר: יהודה קרול

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

מזכיר: אלטר הלפרין

קופאי: יחיאל פרנקל

ניהול חשבונות: פולה הרשנבאום

חברי ועד: מיכאל דויטש, ישראל ליפמן.

1997

יו"ר: יהודה קרול

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

חברי ועד: אלטר הלפרין, אשר אוד, שמואל בן-דוד פקנטרגר, יעקב בן-דוד, לאה גרנביץ, פולה הרשנבאום, צבי יוסקוביץ.

 1999

יו"ר: יהודה קרול

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

מזכיר: אלטר הלפרין

ועדת ביקורת: אבי הלפרין

חברי ועד: מיכאל דויטש, אשר אוד, שמואל בן-דוד פקנטרגר, יעקב בן-דוד, לאה גרנביץ, פולה הרשנבאום, צבי יוסקוביץ.
 2000

יו"ר: יהודה קרול

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

מזכיר: אלטר הלפרין

ועדת ביקורת: אבי הלפרין

חברי ועד: פרופ' דניאל וגנר, מיכאל דויטש, כתריאל קליין, אשר אוד, שמואל בן-דוד פקנטרגר, יעקב בן-דוד, פולה הרשנבאום.

 2000-2002

יו"ר: יהודה קרול

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

מזכיר: אלטר הלפרין

ועדת ביקורת: אבי הלפרין

חברי ועד: פרופ' דניאל וגנר, מיכאל דויטש, כתריאל קליין, אשר אוד, שמואל בן-דוד פקנטרגר, יעקב בן-דוד, פולה הרשנבאום.

 2002-2003

יו"ר: יהודה קרול

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

מזכיר: אלטר הלפרין

ועדת ביקורת: אבי הלפרין

חברי ועד: פרופ' דניאל וגנר, מיכאל דויטש, כתריאל קליין, דוד לוי, אשר אוד, שמואל בן-דוד פקנטרגר,  פולה הרשנבאום, לאה גרנביץ.

 2003-2004

יו"ר: פרופ' דניאל וגנר

סיו"ר: יחיאל לוי

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

מזכיר: רחל כהן

יועצים: דוד לוי, אלטר הלפרין

גזבר: אבי הלפרין

ועדת ביקורת: אשר אוד, משה לרר

חברי ועד: הנריק שרצקי, ברוך לבני, יעקב גולדמן, ציקי אוד.

 2004-2005

יו"ר: פרופ' דניאל וגנר

סיו"ר: יחיאל לוי

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

מזכיר: רחל כהן

גזבר: אבי הלפרין

ועדת ביקורת: כתריאל קליין, דוד לוי.

חברי ועד: אלטר הלפרין, הנריק שרצקי, אשר אוד, משה לרר, ברוך לבני, יעקב גולדמן, ציקי אוד, נחמה יוגב, בנימין ביאליק.

 2005-2007

יו"ר: פרופ' דניאל וגנר

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

רו"ח: מאיר אלדר

ועדת ביקורת: כתריאל קליין, דוד לוי

חברי ועד: רעות ליזרוביץ, ברוך לבני, נעמי אלדר, משה לרר.

 2007-2008

יו"ר: פרופ' דניאל וגנר

סיו"ר: רעות ליזרוביץ

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

רו"ח: מאיר אלדר

ועדת ביקורת: כתריאל קליין, דוד לוי

חברי ועד: ברוך לבני, נעמי אלדר, ציפי הנדלר, ישראל ריבה, ירדנה ריבה, סיגל ריבה, ורד בודניאצקי, אילון אורבך, טליה אורבך. 

בספטמבר 2007 נבחרו חברי ועד חדשים, צעירים ופרודוקטיביים מאוד, תחת הנהגתו של פרופ' דניאל וגנר, שמכהן מזה 5 שנים כיו"ר הארגון.
באסיפה הכללית שנערכה ב 17.9.08 הודיע פרופ' וגנר על סיום תפקידו כיו"ר.
במקומו נבחרה רעות ליזרוביץ כיו"ר החדשה של הארגון.

2008-2009

יו"ר: רעות ליזרוביץ

יעוץ משפטי: עו"ד צירה חורש

רו"ח: מאיר אלדר

ועדת ביקורת: עדנה עברון, אלי ליזרוביץ

חברי ועד: פרופ' דניאל וגנר, נעמי אלדר, ציפי הנדלר, ישראל ריבה, ירדנה ריבה, סיגל ריבה, ורד בודניאצקי, אילון אורבך, טליה אורבך.

2009-2010

באסיפה הכללית שנערכה ב 2.9.09 הצטרפו חברים חדשים לועד הקיים. לחצו כאן לרשימת חברי ועד הארגון לשנת 2009/2010.
הועד מתכנס מידי שלושה-ארבעה חודשים ברמת גן, בביתם של ישראל וירדנה ריבה מחברי הועד.
עדכונים אודות פרוייקטים חדשים תוכלו למצוא כאן באתר תחת "חדשות ועדכונים".
 
תקוותנו כי יחד נוכל להצעיד את זכר זדונסקה וולה למחוזות חדשים והמשך שיתוף פעולה מלא ויעיל עם ארגון "יחד" הפולני.
 

פעילויות הארגון- 2007/2008

 • בנייה והרצה של אתר אינטרנט בעברית אודות זדונסקה וולה והארגון.
 • תחילת מסורת של הענקת תעודות חבר כבוד לדור הראשון.
 • גיוס תרומות כלל עולמי לצורך פרויקט הבאת שני חברי ארגון "יחד" לארץ.
 • הפקת אלבום תמונות אודות משפחות יהודיות מהעיירה זדונסקה וולה (אסופת תמונות ע"ש אלטר הלפרין) ומכירתו בישראל ובתפוצות.

פעילויות הארגון- 2008/2009

 • שדרוג אתר האינטרנט של הארגון (כתובת חדשה, ללא פרסומות), הוספת תוכן ועדכונים.
 • פרויקט "היום/החודש לפני..."
 • שיתוף פעולה עם "יד ושם": עיצוב והדפסת הזמנות לאזכרה, עזרה באיסוף עדויות איו"ש.
 • שינוי מועד האזכרה מי"ז אלול לי"ג אלול- מועד חיסול הגטו.
 • שינוי פורמט האזכרה: קדיש/יזכור ע"י דור שני, נאום ע"י דור ראשון (במקום חזן ורב).
 • תכנון ראשוני של מסע נוסף לזדונסקה וולה.

(צפי) פעילויות הארגון- 2009/2010

·        המשך הרצת אתר האינטרנט, הוספת תוכן ועדכונים באופן קבוע.

·        המשך פרויקט "היום/החודש לפני...".

·        המשך שיתוף פעולה עם "יד ושם".

·        הצטרפות למרכז הארגונים.

·        תכנון מסע לפולין והוצאתו לפועל.

·        ארגון סיורים מודרכים ב"יד ושם" בתשלום סמלי + הרצאה.

·        פרויקט הגעת בתי ספר מישראל לזדונסקה וולה- בעזרתה של ד"ר מרים דוד, מדריכת המסע לפולין ב 2007, 2010.

·        אוסף/חוברת/ספר של עדויות הניצולים שנמצאים בארכיון "יד ושם".

·        הוצאה לאור של ביטאון ארגון יוצאי זדונסקה וולה פעם בשנה, בעיקר עבור אנשים ללא גישה לאתר האינטרנט. 

·        עלון מידע בעברית, באנגלית ובפולנית אודות זדונסקה וולה ו"יחד" עבור מבקרים אשר יגיעו לזדונסקה וולה. העלון יפורסם באתר "יחד" הפולני, באתר הארגון, באתר מדריכי פולין, וכן במשרדי "יחד".

פעילויות עתידיות תלויי תרומות

·        תרגום ספר ה"יזכור" מיידיש לעברית.

·        שיפוץ מצבה (גל-עד) בבית קברות טרומפלדור בתל אביב.


logo בניית אתרים