דף הפייסבוק שלנו:   Zdunska Wola (זדונסקה וולה) 


 
"השיר על שלמה ז'ליכובסקי" / יצחק כצנלסון
 
 
 
 
~~~~~~~~~~ 
 
מתוך:
ארליך אלחנן (עורך), ספר יזכור זדונסקה וולה, הוצאת דפוס "ישראל", 1968, עמודים 327-331.
 
 
~~~~~~~~~~ 

השיר נכתב ביידיש בעקבות ידיעה שהגיעה למחתרת בוארשה על עשרה יהודים שניתלו בכיכר העיר בזדונסקה וולה בחג השבועות 1942. נוסח הידיעה מובאת ב"ידיעות", שבועון המחתרת של תנועת "דרור"  בגיליון מס' 6 מתאריך 9.6.1942. השיר נתגלה לאחר המלחמה בחפירות דז'אלנה 34 בוארשה, מקום הקומונה של תנועת "דרור", בכתב ידו של המשורר והוא שמור בארכיון בית לוחמי הגטאות.
logo בניית אתרים